Điểm hẹn của những người yêu biển!

+84 258 3590 036

+84 258 3590 037

Số 1, Cầu Đá

Nha Trang, Khánh Hòa

Giờ mở cửa: 6:00 - 18:00

Tất cả các ngày trong tuần

Thực hiện theo kế hoạch số 747/KH-VHL của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hải dương học và Bảo tàng Hải dương học đã triển khai nhiều hoạt động nhằm chào mừng Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam (18/05/2021) và 46 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam (20/05/2021).
"Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của Nhân dân"
Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 18.5.1963, tại một trong các sự kiện có ý nghĩa lịch sử của ngành khoa học và công nghệ, Đại hội lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của Nhân dân”. Năm mươi năm sau ngày Hồ Chủ tịch tuyên ngôn về sứ mệnh của nền khoa học và công nghệ Việt Nam, ngày 18.5 hằng năm chính thức được chọn là Ngày khoa học và công nghệ để xã hội và cộng đồng cùng trân trọng, tôn vinh lao động sáng tạo và cống hiến của lực lượng khoa học và công nghệ. Thông điệp của Ngày khoa học và công nghệ năm 2021: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai cũng là thông điệp của niềm tự hào, niềm tin và kỳ vọng của toàn xã hội đối với tri thức, tài năng và lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm công tác khoa học và công nghệ.

Trong khuôn khổ chào mừng ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Viện Hải dương học đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong Viện về ý nghĩa của hoạt động khoa học, công nghệ đối với việc xây dựng và phát triển đất nước. Viện cũng đã phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật. Đồng thời, nhiều sản phẩm, dự án khoa học, công nghệ đã và đang được tiến hành bởi các nhà khoa học tại Viện Hải dương học để hưởng ứng Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam và 46 năm Ngày Thành lập Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam.

Hưởng ứng tuần Khoa học & Công nghê và 46 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam (20/5/1975-20/5/2021), Bảo tàng Hải dương học đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình tham quan cho du khách kết hợp với tìm hiểu nghiên cứu khoa học. Trong suốt quá trình tham quan, du khách được hướng dẫn viên của Bảo tàng giới thiệu về sự hình thành và ý nghĩa của ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam. Bên cạnh đó, du khách còn được cán bộ phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển – Bảo tàng Hải dương học giới thiệu về quy trình và ý nghĩa của việc sinh sản nhân tạo một số loài sinh vật biển như hải quỳ, san hô mềm là một phần của đề tài cấp cơ sở của phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển: “Thử nghiệm sinh sản vô tính một số loài Hải quỳ (Entacmaea quadricolor, Stichodactyla haddoni, Stichodactyla gigantea) và San hô mềm (Sinularia sp, Xenia sp, Sarcophyton sp) trong điều kiện nhân tạo” với mục đích có thể tạo được các thế hệ F1, F2 phục vụ cho việc cung cấp mẫu vật cho Bảo tàng Hải dương học cũng như bổ sung cho môi trường tự nhiên.

Phòng Truyền thông & Giáo dục môi trường