Điểm hẹn của những người yêu biển!

+84 258 3590 036

+84 258 3590 037

Số 1, Cầu Đá

Nha Trang, Khánh Hòa

Giờ mở cửa: 6:00 - 18:00

Tất cả các ngày trong tuần

Công ước Ramsar, hiệp ước liên chính phủ quốc tế về vùng Đất ngập nước được ký tại Iran vào năm 1971, nhằm mục đích bảo tồn và sử dụng hợp lý các vùng đất ngập nước. Hiện nay, có 172 quốc gia tham gia Công ước này.

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tham gia Công ước Ramsar từ năm 1989. Các vùng đất ngập nước có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ cần thiết cho con người như lọc nguồn nước, bảo vệ chúng ta khỏi bão và lũ lụt, giữ gìn đa dạng sinh học và lưu trữ carbon. Ngày Đất ngập nước Thế giới được tổ chức để nâng cao nhận thức về tác động của vùng đất ngập nước đối với nhân loại và môi trường, và thúc đẩy việc bảo tồn và sử dụng hợp lý các vùng đất ngập nước.

Đúng vậy, tình trạng biến mất và suy thoái của đất ngập nước là một vấn đề rất nghiêm trọng cần được giải quyết. Đất ngập nước cung cấp nhiều dịch vụ sinh thái quan trọng, như hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của động vật và thực vật, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

Ban Thư ký Công ước Ramsar đề nghị các quốc gia hưởng ứng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới là một bước quan trọng để nhắm đến sự quan tâm và chú ý của cộng đồng về tình trạng biến mất của đất ngập nước. Chúng ta cần phải lựa chọn, nói và hành động để hỗ trợ phục hồi đất ngập nước và bảo vệ tài nguyên quý giá này cho tương lai.

 

ĐẤT NGẬP NƯỚC​

Chức năng và vai trò

Vùng đất ngập nước là những khu vực quan trọng trong cung cấp nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm, dược phẩm cho con người. Ngoài ra, vùng đất ngập nước còn là nơi sản xuất quan trọng thủy sản và nông nghiệp, là điểm thu hút du lịch, lưu trữ giá trị sinh học đa dạng và là địa điểm di trú của nhiều loài chim nước và thủy sinh hiếm.

Đất ngập nước cũng có vai trò quan trọng trong việc giảm thiệt hại do thiên tai, như bão, lũ, hạn hán và sạt lở đất ven biển. Vùng đất ngập nước cũng giúp duy trì chất lượng nước, nạp nước ngầm, lưu trữ carbon, điều hòa khí hậu và kiểm soát dịch hại.

Đảm bảo nguồn cấp nước cho con người:  Vùng đất ngập nước chỉ chiếm một phần nhỏ của tổng lượng nước ngọt trên thế giới nhưng vẫn là nguồn cung cấp nước quan trọng cho con người. Tầm nhìn cho rằng, đến năm 2025, có khoảng 2 tỉ người sẽ không có truy cập đến nguồn nước đảm bảo.

Lọc chất độc hại từ môi trường nước: Chỉ khoảng 20% lượng nước thải ra từ các hoạt động con người được xử lý, trong khi phần còn lại tiếp tục gây tạo ô nhiễm cho môi trường nước. Tuy nhiên, vùng đất ngập nước có khả năng lọc chất độc hại ra khỏi môi trường, giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường nước cho các loài động vật và thực vật sống trong khu vực đó.

Lưu trữ carbon: Đất mùn trong vùng đất ngập nước lưu trữ lên đến 30% lượng carbon trong đất, gấp đôi số lượng carbon lưu trữ trong khu rừng, và giúp chống lại tác động của biến đổi khí hậu.

Giảm thiểu thiên tai: Vùng đất ngập nước là vùng đệm quan trọng giúp giảm tác động của  thiên tai như bão và mưa lớn. Chúng lưu giữ nước mưa, giảm lũ lụt và cung cấp nguồn cấp nước cho cộng đồng khi hạn hán.

Đảm bảo đa dạng sinh học: Các vùng đất ngập nước là môi trường sống cho hơn 100.000 loài sinh vật.

Nguồn cung cấp thức ăn: Những khu vực đất ngập nước là môi trường quan trọng cho sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguồn thức ăn và nước cho các hoạt động như chăn nuôi và trồng cây lương thực.

Tạo ra sinh kế: Các vùng đất ngập nước có khả năng cung cấp nguồn tài nguyên sinh kế cho hơn 61,8 triệu người từ nguồn lợi thủy sản và cung cấp dịch vụ về nước.

Công ước Ramsar về Đất Ngập Nước là một Công ước Liên Chính Phủ dành cho việc bảo tồn và sử dụng hợp lý các vùng đất ngập nước và tài nguyên trong đó. Nó được ban hành tại Ramsar, Iran năm 1971 và được 169 quốc gia ký kết, gần 90% các thành viên của Liên Hiệp Quốc, bao gồm cả Việt Nam.