Previous
Next

Hướng dẫn tham quan

SƠ ĐỒ THAM QUAN

Hồ, bể nuôi sinh vật biển Hồ, bể nuôi sinh vật biển Hồ, bể nuôi sinh vật biển Rừng ngập mặn Venus Khu mẫu vật lớn Hồ, bể nuôi sinh vật biển Tài nguyên biển Hoàng Sa - Trường sa Khu đa dạng sinh học biển <area

Hướng dẫn

Vui lòng liên hệ với bộ phận truyền thông
đồng 60.000
/lượt
  • Phí gởi xe:
  • Xe máy: 4.000 đồng/xe
  • Ô tô dưới 7 chỗ: 15.000 đồng/xe
  • Ô tô từ 7 chỗ: 20.000 đồng/xe

Phí Tham Quan

(Đồng/người)
đồng 40.000
/Người
  • Sinh viên: 20.000 đồng/người
  • Học sinh: 10.000 đồng/người
  • Trẻ em dưới 6 tuổi: Miễn phí
Lựa chọn tốt

Hình ảnh bảo tàng

Khám phá bảo tàng qua hình ảnh

Videos