Điểm hẹn của những người yêu biển!

+84 258 3590 036

+84 258 3590 037

Số 1, Cầu Đá

Nha Trang, Khánh Hòa

Giờ mở cửa: 6:00 - 18:00

Tất cả các ngày trong tuần

01. Cá tầm trung hoa

Năm 1977, một mẫu cá tầm được bắt bởi ngư dân ở biển Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Khi lưới được kéo lên, ngư dân phát hiện ra hình dáng của con cá rất đặc biệt, với râu và các vảy cứng xếp lớp giống áo giáp. Con cá này được gọi là “rồng biển”. Sau khi nhận được thông tin, các nhà khoa học của Viện Hải dương học đã xác định đó là mẫu cá tầm Trung Hoa. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định tặng con cá này cho Viện Hải dương học để phục vụ cho công tác nghiên cứu và trưng bày.

Cá tầm là một loài cá thuộc họ Acipenseridae, sống ở vùng ôn đới của Bắc bán cầu. Chúng không có răng, sử dụng bốn râu để tìm kiếm thức ăn ở đáy sông, đại dương. Cá tầm có tuổi thọ lên tới 100 – 200 năm và là “hóa thạch sống” vì ngoại hình của chúng không thay đổi từ cách đây khoảng 200 triệu năm.

01. Chinese sturgeon

In 1977, a special sturgeon was caught by a fisherman in the Ham Tan sea, Binh Thuan province. When the net was pulled up, the fisherman discovered the unique shape of the fish, with whiskers and hard scales layered like armor. This fish is called “sea dragon”. After receiving the information, scientists from the Institute of Oceanography identified it as a Chinese sturgeon. The provincial authorities and the People’s Committee of Binh Thuan province decided to present this fish to the Institute of Oceanography for research and display purposes.

Sturgeon is a fish species belonging to the Acipenseridae family, living in the temperate regions of the Northern Hemisphere. They do not have teeth, but use four whiskers to search for food on the river and ocean floor. Sturgeon can live up to 100-200 years and are “living fossils” because their appearance has not changed for about 200 million years.