Điểm hẹn của những người yêu biển!

+84 258 3590 036

+84 258 3590 037

Số 1, Cầu Đá

Nha Trang, Khánh Hòa

Giờ mở cửa: 6:00 - 18:00

Tất cả các ngày trong tuần

Tuyên truyền sự ảnh hưởng của Rác thải nhựa đến sinh vật biển

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Biển và đại dương là nguồn sống, không gian sinh tồn vô cùng quan trọng của con người và là nền tảng cơ bản cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, hiện nay biển và đại dương đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng, điển hình nhất là ô nhiễm do rác thải đại dương, chiếm tỷ lệ lớn trong đó là rác thải nhựa. Bằng nhiều phương thức khác nhau, rác thải nhựa trên đất liền đổ ra biển cùng với rác thải nhựa phát sinh trực tiếp từ các hoạt động trên biển, tạo ra một lượng lớn rác thải nhựa ở biển và đại dương. Trong môi trường biển, rác thải nhựa có kích thước lớn tiếp tục biến đổi thành vi nhựa có khả năng tích tụ kim loại nặng và các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền, đi vào chuỗi thức ăn, ảnh hưởng đến các sinh vật và sức khỏe của con người.

Tác động có hại của rác thải nhựa tới môi trường và hệ sinh thái biển đã trở thành một vấn đề môi trường toàn cầu, được chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ và người dân trên toàn thế giới hết sức quan tâm. Ở Việt Nam, Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Một trong những 7 nhiệm vụ chính của kế hoạch này là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương.

Trong khuôn khổ hoạt động “Tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa” do Bảo tàng Hải dương học, Viện Hải dương học chủ trì năm 2020. Bảo tàng Hải dương học tổ chức chương trình tuyên truyền với nội dung “Sinh vật biển và ảnh hưởng của rác thải nhựa đến chúng” cho các bạn học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Tỉnh Khánh Hoà: Trường THCS Lương Thế Vinh, Trường tiểu học Vạn Thạnh, Vĩnh Nguyên 2, Vĩnh Hiệp, trường hội nhập quốc tế iSchool, trường tiểu học Ninh Đông, ….

Các bài viết khác