Liên hệ

Hãy liên hệ chúng tôi ngay !

Bảo tàng Hải Dương Học

Khám phát bí mật đại dương

Bảo tàng Hải dương học sẽ đem đến những trải nghiệm thú vị về đời sống và khoa học biển. Các sinh vật biển đa dạng, đa màu sắc sẽ  đưa các bạn như hòa vào một đại dương thu nhỏ.

Chào mừng đến với Bảo tàng Hải dương học!

Địa điểm

Tìm hiểu thêm về bảo tàng