8 Điều Thú Vị Về Hải Sâm

8 ĐIỀU THÚ VỊ VỀ HẢI SÂM TÊN THƯỜNG GỌI: Hải sâm, Đồn đột, Đỉa biển NGÀNH: Động vật da gai TUỔI THỌ: 5 – 10 năm KÍCH THƯỚC THƯỜNG GẶP: 3 – 30cm PHÂN BỐ: Khắp các đại dương từ vùng nước nông đến biển sâu. Thế giới có khoảng 1.250 loài, Việt Nam […]