Điểm hẹn của những người yêu biển!

+84 258 3590 036

+84 258 3590 037

Số 1, Cầu Đá

Nha Trang, Khánh Hòa

Giờ mở cửa: 6:00 - 18:00

Tất cả các ngày trong tuần

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn – Nói không với đồ nhựa sử dụng một lần

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin