8 Điều Thú Vị Về Hải Sâm

8 ĐIỀU THÚ VỊ VỀ HẢI SÂM TÊN THƯỜNG GỌI: Hải sâm, Đồn đột, Đỉa biển NGÀNH: Động vật da gai TUỔI THỌ: 5 – 10 năm KÍCH THƯỚC THƯỜNG GẶP: 3 – 30cm PHÂN BỐ: Khắp các đại dương từ vùng nước nông đến biển sâu. Thế giới có khoảng 1.250 loài, Việt Nam […]

Giá trị tài nguyên biển của Vịnh nước Công viên Trường Sa

Giá trị tài nguyên biển của Vịnh nước Công viên Trường Sa, Bảo tàng Hải dương học trong nghiên cứu khoa học và giáo dục truyền thông 14/9/2017, Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hoà và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cắt băng khánh thành Công viên Trường […]